הפועל בספרדית 2, מהות דרך האיווי (סובג'נקטיב)

מרץ 11, 2020

המודוס (MODO), או מצב בפועל הספרדי מכיל בתוכו שני היבטים רעיוניים:

  1. שלבים של היווצרות זמנית המועברת על ידי הפועל החל מנצחיות מהות המדובר לכמעט עצמי, לוירטואלי או סובג'ונטיבי לאינדיקטיבי
  2. האופן: יחסו של הדובר למציאות של העובדה שנחזת על ידו (אינדיקטיבי או סובג'ונטיבי)

דרך האיווי (מעתה נקרא לו סובג'ונטיבי), מצביעה על אופן לא מציאותי, על ההשערה של משהו שיתרחש. הסובג'ונטיב מבטא שתי עמדות בסיסיות: הספק והאופציונלי (רצוני).

באופן מושגי, בד"כ ההפרדה תהיה לפי:

1. משמעות נוכחית, ריאלית – אינדיקטיב
 2. משמעות לא נוכחית, וירטואלית – סובג'נקטיב

דוגמה:

   Para quienes quieren un helado.          

       בשביל אלו שרוצים גלידה" במשמעות ריאלית".

           Para quienes quieran un helado.           

           בשביל אלו שרוצים גלידה" במשמעות וירטואלית, אופציונלית".

הניגוד בין שני המצבים יהיה סממן פורמלי, ראיית הבלשנות, דייקנות, יותר יעילות מאשר הדובר מאשר במשפט עצמו:

   Para quienes gustan de novedades

אין ספק שהם אוהבים דברים חדשים, לעומת

Para quienes gusten de novedades

    בשני במקרים האלו הדובר מחליט על פי החזון שלו (אך כמובן שישנם אי אלו אילוצים תחביריים). במשפט הראשון הרי מדובר בהכרח, אין ספק שהם אוהבים חדשות וחידושים. זהו במיוחד המקרה של סוגים מסוימים של משפטים מורכבים, היכן שנעשה הסכם עיוני. ואכן, בדיוק כפי שהיא קיימת בשפה הסכמי, מורפולוגי (ההתאמה במספר ובגוף, למשל), יש תופעות של ההסכם "סמנטי". במקרה של completive, יש לנו מערך של קיום לעומת השערה

             QUE Pedro es muy inteligente

      רעיון מומש, מקוים רעיון ממשי, מקיים                                   

            Dudo QUE Pedro sea muy inteligente

רעיון מומש, מושער רעיון מממש, של השערה

שלושה רעיונות בסיסיים קיימים בשביל הפרדת הגבול בין האינדיקטיבי והסובייקטיבי. לא כל השפות הרומאניות שמות את הגבול באותה הנקודה הרעיונית שלה ההיתכנות.

מעלינו ישנה מערכת הבסיס. עם זאת, ביחס לנקודת החלוקה, הדובר נשאר חופשי בהגדרת הדיבור שלו.

                           Tal vez vendrá a verme

                                                        במקרה הזה

                                                    Tal vez venga a verme

נוכחות הסובג'ונטיב במקרה הזה קשורה לתנועה כפולה של השערה, של וירטואליזציה. ישנה עשייה שכל מה שיקרה אחריה היא על גדר פוטנציאל.

Aquí no hay trabajadores que sirvan clientes

כלומר, אין עובדים מהסוג הזה אשר הוגדרו כמשרתים לקוחות, סמל למהות העובד – נקודת מבט של תיאור העובד, קיומו הוא לשרת לקוחות

Aquí no hay trabajadores que sirven clientes

כלומר, אין פה עובדים אשר משרתים לקוחות. נקודת מבט אקטיבית, העובדים אינם משרתים אף לקוח.

השאלה שהמחבר שואל את עצמו לפני ההחלטה בשימוש באינדיקטיב או בסובג'נטיב היא מהי סוג הפעולה העתידית. האם החלק הזה במשפט נחשב לפעולה פוטנציאלית של העובדים (לשרת לקוחות) יותר מאשר העובדה שאין במקום עובדים ולכן לא ניתן לצפות לשרות לקוחות, הפעולה עצמה, ולכן הוירטואליות של הפעולה של השירות (אין אף עובד אשר, בסופו של דבר, יוכל לשרת לקוחות).

המצב הסובג'ונטיבי בזמן הפשוט כולל בתוכו ארבע צורות בספרדית:

עם ראייה לעתיד CANTE, סובג'ונטיב הווה

כל הדברים האפשריים שאנו לא יודעים לגבי פעולה עתידית, CANTARE, סובג'ונטיב עתיד

חוסר האפשרות הוירטואלית של פעולה בעבר, CANTARA / CANTASE, סובג'ונטיב עבר

SUBJUNTIVO IMPERFECTO

בצורת העבר שלו (סובג'ונטיב לא מושלם) קיימות שתי צורות, לדוגמה:

Quería que viniera.

רציתי שהוא יבוא, הוא לא בא, אך יש איזשהו סיכוי שהוא יבוא.

Quería que viniese.

הספק שלי היה מאז, והתמשך גם עכשיו.

כיום לא קיים הבדל סמנטי בשימוש ביניהם, ה RA הוא התפתחות מאוחרת יותר של הצורה הראשונה. אולם פעם, בתקופת תור הזהב הספרדי נרשם הבדל בין ה- "RA" שנסמך על היפוטיטיס (תיאוריה) המתארת את סיום העבר לבין ה "SE" שמסמן המשכיות כלשהי של העבר לכיוון העתיד.

כלומר, פועל עם ה-"RA" יבטא משמעות של עבר שלא התקיים ואף מעולם לא קרה והעתיד של הספק נמצא ממני והלאה. לעומת הפועל עם ה-"SE" שיבטא את הספק שמתמשך עדיין מהעבר.

Resultado de imagen de subjuntivo

המשמעות הכללית:

פועל או פעולה המוטלת בספק או שעשויה להשתנות או גם נועדה לבטא איחולים / חששות / פחדים / חוסר ביטחון….

הלשון הספרדית מבדילה בין פעולה וודאית אינדיקטיב לבין פעולה המוטלת בספק סובג'ונקטיב. מיקומו של הסובג'ונקטיב יהיה בד"כ בחלקו השני של משפט משועבד (משועבד = הכולל  שני חלקי משפט שבינם מופיעה מילת חיבור).

הסובג'ונקטיבי מופיע בכל הזמנים, כאשר השימושיים שביניהם הם:

p. perfecto, p. imperfecto, p. pluscuamperfecto, presente.

( עבר לפני עבר) והוא מוסיף משמעות של פעולה שכבר לעולם לא תוכל להתרחש.

מצוי במשפטים של "אילו" "ואז", כאשר הפועל של "אילו" יהיה בזמן ואילו הפועל של "אז יהיה בזמן. לדוגמה:

        Si hubiera quedado en Francia, habría hablado major frances.

                                  con. Perfecto                                          subj p. plus

הוא יופיע בזמן של עבר מתמשך במשפטים שבהם מופיעים סוגים שונים של שמילה "אולי" בזמן עבר.

quizás, tal-vez, acaso

יופיע לאחר הביטויים של משאלוה ואיחולים

Quién fuera rico. fuera     = subj. imp.

Ojalá fuese rico

              !quién! – מכיל את הגוף yo (אני) בלבד.  !ojala! – משמש לכל שאר הגופים.הסובג'ונקטיבי יופיע לאחר: רצון/ איחול  /   פקודה  /  עצה

  Le ordenó que se presentara a las 8 y punto

הסובג'ונקטיבי יופיע במשפטים בעלי משמעות של הבעת רגש, תחושה, הרגשה.

molestar, extranar, sorprender, indigar, llamar la atencion, asustar

Me sorprende que no haya llamado todavía

יופיע במשפטים בעלי תאור סובייקטיבי / פרספקטיבה משתנה / פרשנות. 

es bueno / malo que, es importante que, indiferente, fácil, lógico, probable, posible, verosímil, necesario, mejor, presico, magnífico.

Es major que digas la verdad = subj presente

Es major que dijeras la verdad = subj p. imperfecto

במשפטים בעלי תיאורים וודאיים הפועל יוטה ב אינדיקטיבי ולא בסובג'ונקטיבי.

es cierto, seguro, indudable, evidente, verdad, obvio

לאחר תיאורי צפי / חזון /תחזית כמו; de que, a medida que, siempre que, cuando, en cuanto, hasta que, despues.

בזמן עבר – הפועל יוטה ב- אינדיקטיבי

 El teléfono sonó cuando llegó a casa.

בזמן הווה / עתיד – הפועל יוטה ב סובג'ונקטיבי.

Te lo diré cuando lo sepa.

עם מילים מסוימות של תואר הפועל יופיעו או סובג'ונטיב או אינדקטיב לפי המשמעות (אמירה אמיתית או היפוטטית)

Aunque es / Aunque sea

יופיע  לאחר הבעת מטרה

Le dio un caramelo para que dejara de llorar.

ניתן להטות כל פועל באחת מהאפשרויות; לשם יצירת המשמעות הרצויה.

              indicativo: Los alumnos que no estudian suspenderán             

                   subjuntivo: Los alumnus que no estudien suspenderán    

יופיע בביטויים כפולים כמו:

sea lo que sea.

הסובג'ונקטיבי יופיע בפעלים שמציינים תנאי וייתן משמעות זהה להטיות של תנאי.

querer, haber, deber, poder, et, valer.

הסובג'ונקטיבי יופיע תמיד לאחר המילים:

En caso, con que, a poco que, como, siempre que, antes que


הפועל בספרדית 1, שתי צורות עבר שימושיות

מרץ 8, 2020

הפועל בספרדית הוא שונה במהותו מהפועל בעברית. בזמן שבעברית הטיית הפועל תלויה רק בזמן (עבר, הווה, עתיד), בספרדית ההטיה היא מעט יותר בעייתית כי מוסיפים לזמן את המצב והלך הרוח של הדובר (אספקט).

הנקודה החשובה ואולי הקלה ביותר בלימוד הפועל היא החלוקה של הפעלים בספרדית מתחלקת לשלושה סוגים לפי סיומת שם הפועל:

פעלים ששם הפועל שלהם (צורת המקור) מסתיים ב AR-. בדרך כלל נותנים את הפועל hablar  או viajar.

הקבוצה השנייה היא של פעלים ששם הפועל שלהם מסתיים ב ER-. כדוגמה ישנם הפעלים comer  או poder.

הקבוצה השלישית היא של פעלים ששם הפועל שלהם מסתיים ב IR-. לדוגמה ישנם הפעלים sentir או vivir.

עד כאן החלוקה הפשוטה יותר לפי קבוצות הפועל. הבעיה בתרגומים עם עברית היא שהספרדית היא שפה לטינית שמקור הטיית הפועל הוא ביחסות הלטינית. כעת אנו נלמד מעט על החלוקה לפי מצב (מודוס) ותיאורו לפי האספקט.

כאשר אנו שואלים את עצמנו למה אנו מתכוונים בזמן, החשוב הוא לזכור שהמושג זמן אינו במובן הפשטני של עבר, הווה, עתיד אלא במבני הזמן המורכב יותר של מצבים טמפורליים.

כמובן שמדובר במצבים תפקודיים של זמן הפעלים בטקסט, של הקונפיגורציה (המורכבות) של אותו זמן.

בכל טקסט נתון ישנם בסה"כ 2 סוגים של עבר:

  • עבר מושלם (pretérito):   fue sus ojos lo que más me impresionaron

                                     Comí todo el postre

  • עבר לא מושלם (Pretérito imperfecto):    era un hombre muy chistoso

     Al hablar, daba la impresión de una persona pesada.

לפי GUILLAUME אנו יכולים לראות את ההבדלה לפי ממשי ולא ממשי:

Actuel =          canté               canto               cantaré           

Inactuel =        cantara            cantaba           cantaría       

כפי אנו רואים בטבלה הממשי הוא הפעלים בעבר, הווה, עתיד פשוט. דבר שהתחיל, מתחיל או יתחיל ומסתיים ללא כל מורכבות של זמן. לעומת זאת, הלא ממשי נמצא בזמנים הלא פשוטים, סובייקטיבי אימפרפקטיבי ותנאי.

Resultado de imagen de verbo español
הטיית סדיר

במורכבות זמן העבר שאנו רואים העבר המושלם הוא במישור התפקודי של הפעולה. כלומר, הפעולות המושלמות הן העובדות המסמנות שמקדמות או מניעות את הסיפור, הזמן של השינוי והמשחק, העשייה בטקסט. וכנגד, העבר הלא מושלם מספר את תיאור האובייקטים בטקסט (שהם יכולים להיות מצבים, פרטים, ודמויות). הוא משחק את התפקיד של הזמן של היכולות והכשירות של האובייקט.

לפי דוקרו (DUCROT) לעבר הלא מושלם יש תכונה ייחודית של כמעט תיאור:

el año pasado Pedro se casó : אנו מדברים על האירוע נטו.

el año pasado Pedro se casaba : האירוע מתארך על פני הזמן הנתון והמצב במשפט; אנו קוראים את המשפט כאילו שהייחודיות, האפיון של השנה המדוברת היה החתונה. הפועל הלא מושלם כמעט מתאר את השנה.

המשחק בין שתי צורות הפועל נותן לנו את האפשרות של שני מקרים חשובים בתנועה הטקסטואלית לפי מבטו של המספר. אפשר אפילו לומר שמדובר באסטרטגיה טקסטואלית שדומה לעצירה בנקודה מסוימת של תנועת המצלמה. וכאן נכנס העבר הלא מושלם, האימפרפט, לתיאור הנקודה שנבחרה (ביגוד, גוף, פנים וכו').

העבר המושלם (Pretérito), הזמן הממשי (בד"כ בטקסטים עם מספר הומוגני בגוף ראשון) הוא הזמן הנבחר מתי שישנם רגעים שהפעלים מנכיחים את הפעולות של המספר. והלא ממשי מגיע כתוסף תלוי, תחת חסותם של האירועים מצייני הדרך הראשונים.


%d בלוגרים אהבו את זה: